Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne

Obecnie w Polsce przy sprzedaży budowanego domu lub dla budynków użyteczności publicznej są wymagane certyfikaty czyli świadectwa charakterystyki energetycznej, a na potrzeby projektu budowlanego są potrzebne projektowane charakterystyki energetyczne natomiast dla budowli użyteczności publicznej np. takich jak PSP Państwowej Straży Pożarnej ubiegających się o kredyt na termomodernizację budowli oblicza się audyty energetyczny albo remontowy. Usługa projektowane charakterystyki energetyczne to produkt łącząca wspólną naszą działalność która jest przeznaczona i wykorzystana idealnie do obliczania strat energii końcowej EK istotnej do przygotowania ciepła w obiekcie budowlanym czyli C. O. i przygotowania ciepłej wody użytkowej czyli c. w. u. dla twojego obiektu budowlanego. Firma CEB.COM.PL – Charakterystyka Energetyczna Budynków specjalizuje się w obliczaniu świadectwa charakterystyki energetycznej oraz dla projektów budowlanych – projektowaną charakterystykę energetyczną. Dla osób lub instytucji państwowych ubiegających się o kredyt na remont termomodernizacyjny obiektów robi się audyt energetyczny lub audyt remontowy.