Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne

Obecnie w Polsce przy sprzedaży budowanego domu lub dla budynków użyteczności publicznej są wymagane certyfikaty, czyli świadectwa charakterystyki energetycznej, firma CEB.COM.PL wykonuje na potrzeby projektu budowlanego projektowane charakterystyki energetyczne, natomiast dla budowli użyteczności publicznej np. takich jak PSP Państwowej Straży Pożarnej ubiegających się o kredyt na termomodernizację budowli oblicza się audyty energetyczny albo remontowy. Usługa projektowane charakterystyki energetyczne to produkt łącząca wspólną naszą działalność, która jest przeznaczona i wykorzystana idealnie do obliczania strat energii końcowej EK istotnej do przygotowania ciepła w obiekcie budowlanym, czyli C. O. i przygotowania ciepłej wody użytkowej, czyli c. w. u. dla twojego obiektu budowlanego. Firma CEB.COM.PL – Charakterystyka Energetyczna Budynków specjalizuje się w obliczaniu świadectwa charakterystyki energetycznej oraz dla projektów budowlanych – projektowaną charakterystykę energetyczną. Dla osób lub instytucji państwowych ubiegających się o kredyt na remont termomodernizacyjny obiektów robi się audyt energetyczny, lub audyt remontowy.

Jakość i zanieczyszczenie powietrza w Łazach gmina Rzezawa